Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Wszyscy zapewne świadomi jesteśmy istnienia zawodu akwizytora. Choć największe sukcesy popularni komiwojażerzy święcili zdecydowanie od czasów przemiany ustrojowo – gospodarczej w 1998 roku aż do pierwszej połowy pierwszej dekady bieżącego tysiąclecia to również dziś przedstawiciele handlowi pełnią ważną rolę w zawieranych umowach kupna – sprzedaży.

Wbrew pozorom – rola akwizytora w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie nie może być ignorowana. Wciąż wiele umów zawieranych jest właśnie przez ludzi działających na zasadzie marketingu „door – to –  door”. Niestety, wśród wielu uczciwych ludzi, jak to w życiu jednak bywa i w tej grupie zawodowej znaleźć tzw. „zepsute jabłka”.

Coraz częściej, spotkać można się z dramatycznymi postami na portalach społecznościowych, w których zdesperowani ludzie opisują standardowy model działania w tego rodzaju sprawach. Akwizytor pojawia się w drzwiach starszej osoby, proponuje sprzedaż lub określoną usługę za kwotę, znacznie zawyżoną w stosunku do realnej wartości. Korzystając z nieświadomości naszej babci albo dziadka, wykorzystując sprytne techniki manipulacji sprzedażowej nakłania kupującego do podpisania niekorzystnej finansowo dla niego umowy, narażając go na zdecydowanie zbyt duże wydatki.

Jakie kroki należy podjąć?

W takim przypadku, najważniejsze jest szybkie działanie. Ustawodawca przewidział w ustawie o Prawach Konsumenta z 2014 roku, wystąpienie takich sytuacji. Warto pamiętać zatem, że ustawa ta gwarantuje nam prawo odstąpienia od umowy, nie tylko w sytuacjach, kiedy staliśmy się ofiarami „naciągaczy”. Prawem konsumenta jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez konieczności podawania wyraźnej przyczyny. Prawo to gwarantuje nam możliwość wycofania się zarówno z umowy niekorzystnej dla nas finansowo, jak i takiej z zawarcia której się rozmyśliliśmy. Ustawodawca, daje nam możliwość tzw. „cooling period” – czyli okresu uspokojenia po zakupie, w którym – po uprzedniej fascynacji nowością zakupionej rzeczy – zaczynamy myśleć racjonalnie. Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta stanowi jasno, że w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli np. w domu z akwizytorem) przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności podania przyczyny. Odstąpienie takie należy sporządzić w formie pisemnej i nadać w ciągu 14 dni kalendarzowych (nie roboczych) listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres przedsiębiorcy (widoczny na pieczątce lub ujawniony w bazie CEIDG po podaniu numeru NIP).

Jak napisać odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa?

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Po doręczeniu takiego oświadczenia Przedsiębiorca zobowiązany jest skontaktować się z nami celem zwrotu wpłaconej kwoty tytułem zawartej umowy. Mając na uwadze, iż oprócz standardowych ofert „garnków, misiów, talerzy oraz sztućców” coraz częściej spotkać można się z ofertą wymiany drzwi, piecyka gazowego lub okien. Oszuści działają w określone trzy sposoby.

Sposób pierwszy

Podszywając się pod administrację lub implikując jej udział, pukają do naszych drzwi z ofertą wymiany np. drzwi twierdząc, iż lokatora do tego zobowiązuje właśnie zarząd budynku. Po szybkim przymuszeniu do podpisania umowy faktycznie dokonują wymiany drzwi, pozostawiając po sobie papier umowy z ewentualną pieczątką. Osoba podpisując umowę zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty (standardowo znacznie zawyżonej od realnej wartości usługi). W sytuacji tej niezbędne jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku wymiany piecyka, drzwi i okien, za odzyskaną kwotę zmuszeni będziemy i tak do zakupu nowych rzeczy, w związku z utratą pierwotnie posiadanych.

Sposób drugi

Niewiele różni się od wymienionego powyżej, z tą różnicą, iż akwizytor oferuje ofierze zawarcie umowy kredytu konsumenckiego na niekorzystnych dla pożyczkobiorcy warunkach, o czym pożyczkobiorca zazwyczaj nie wie. W takim przypadku, nasza sytuacja jest o wiele lepsza, z uwagi na fakt, iż nie dokonujemy inwestycji większych środków. Jednakże należy pamiętać, iż w takim przypadku należy wysłać dwa odstąpienia od umowy. Pierwsze do sprzedawcy, a drugie do podmiotu udzielającego kredytu konsumenckiego (choć niewykluczone, iż będzie to ta sama osoba – wtedy nadal konieczne jest wysłanie obu pism). W obu przypadkach mamy na to 14 dni od zawarcia umowy.

Sposób trzeci

O ile poprzednie dwie metody uznać można za działania na „granicy prawa” o tyle, ta metoda spełnia już przesłanki kodeksowe oszustwa. Sprawcy w tego rodzaju przypadkach również podają się za pracowników administracji, żądając wpłacenia zadatku/zaliczki na poczet wymiany drzwi. Jednakże do wymiany nigdy nie dochodzi, a ofiara pozostaje pozbawiona środków do życia, bez jakichkolwiek potwierdzeń transakcji czy danych sprawców. W takiej sytuacji jedynym ratunkiem jest poinformowanie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Z pismem takim niewątpliwe pomoże każdy adwokat lub radca prawny.

Zwrot zaliczki, a zwrot zadatku

Należy pamiętać, iż zadatek a zaliczka to dwa odrębne instytucje, pełniące jedynie powierzchownie tą samą funkcję. Bez większego wchodzenia w szczegóły podkreślić należy, iż w przypadku zerwania (co ważnie : nie odstąpienia) strona zrywająca umowę musi ponieść koszt jej zerwania w wysokości ustalonego zadatku. Jeżeli jest to osoba, która zapłaciła zadatek – to przepada on na rzecz drugiej strony. Jeżeli jest to strona która zadatek przyjęła to zobowiązana jest ona do zapłaty jego dwukrotności (zwrot przyjętej wartości + wysokość zadatku).

Zaliczka natomiast podlega pełnemu zwrotowi, niezależnie od tego która ze stron Umowę zerwała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *