Sprawy karne

Zakres udzielanej pomocy prawnej w sprawach karnych obejmuje w szczególności obronę oskarżonego przed Sądami wszystkich Instancji, obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądami wszystkich Instancji.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w szczególności o:

 • wypadki komunikacyjne,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • błędy lekarskie,
 • oszustwo i oszustwo podatkowe,
 • podrabianie dokumentów,
 • posiadanie narkotyków,
 • kradzież,
 • znęcanie,
 • włamanie,
 • rozbój,
 • wykorzystywanie seksualne,
 • gwałt,
 • zabójstwo.