Rozwody Wrocław

Kancelaria Niemczyk świadczy pomoc prawną Klientom w sprawach rodzinnych. Doradzamy w sprawach dotyczących, między innymi:

Marriage
 • rozwodu;
 • separacji,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • alimentów,
 • umownych ustrojów majątkowych małżeńskich,
 • przymusowego ustanowienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
 • zniesienia wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków,
 • rozliczenia konkubinatu,
 • przysposobienia (adopcji),
 • zaprzeczenia ojcostwa i unieważnienia uznania dziecka,
 • ustalenia ojcostwa,
 • zaprzeczenia macierzyństwa,
 • wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • ustalania zakresu widzeń z małoletnim dzieckiem.