Odszkodowanie za kredyt we frankach

0 zł opłaty wstępnej za prowadzenie sprawy

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Masz kredyt we frankach? Napisz!
  Co możesz uzyskać?

  Zwrot, zmniejszenie salda, odszkodowanie, unieważnienie

  Zwrot

  Zwrot od banku nadpłaconych przez Kredytobiorcę kwot oraz zmniejszenie salda zadłużenia.

  Odszkodowanie

  Ustalenie, że określone postanowienia umowy kredytu stanowią klauzule abuzywne, a tym samym nie obowiązują.

  Unieważnienie umowy

  Potwierdzenie przez sąd, że umowa kredytu jest czynnością nieważną. *

  * – dotyczy tylko niektórych przypadków. Decyzja podejmowana jest indywidualnie po przeanalizowaniu sytuacji konkretnego Kredytobiorcy.

  Dlaczego my?

  Przejrzyste i uczciwe warunki współpracy!

  Darmowa analiza

  Za darmo i bez żadnych zobowiązań przeanalizujemy Twoją umowę kredytową i natychmiast ocenimy jaką strategię procesową zastosować w Twoim konkretnym przypadku. Dowiesz się również na jakiej wysokości zwrot lub odszkodowanie możesz liczyć.

  Tylko 10% prowizji

  Oferujemy najniższą na rynku prowizję za wygraną przed sądem sprawę! Prowizję pobierzemy tylko od kwoty wywalczonej od banku. Żadnych ukrytych kosztów!

  98% wygranych spraw

  Złożymy wniosek do sądu i poprowadzimy Twoją sprawę. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych dla naszych klientów

  Jestem Frankowiczem.
  Czy powinienem się spieszyć?

  Zdecydowanie tak!

  Maksymalnie 10 lat wstecz

  Obecnie bardzo wielu Frankowiczów zwleka z podjęciem decyzji o dochodzeniu roszczeń od banku albo wręcz rezygnuje z takiego działania. Należy jednak pamiętać, że upływ czasu działa na niekorzyść Kredytobiorców posiadających kredyt we frankach. Roszczenia o zwrot nadpłaconych rat ulegają bowiem przedawnieniu z upływem 10 lat, co oznacza że zwrotu można się domagać maksymalnie za 10 lat wstecz. Jeśli zatem np. ktoś zawarł umowę kredytu w 2006r., a pozew przeciwko bankowi zostanie złożony w 2018r., to nie można domagać się już zwrotu nadpłat dokonanych w latach 2006-2008.

  Każdy miesiąc się liczy

  Jeśli przykładowo łączna wartość roszczeń Kredytobiorcy w stosunku do banku wynosi 74 000 zł, a kredyt został uruchomiony ponad 10 lat temu, to z upływem każdego kolejnego miesiąca Kredytobiorca bezpowrotnie może stracić szansę na odzyskanie ponad 600 zł !

  Przerwij bieg przedawnienia roszczeń

  Oprócz pozwu również złożenie do sądu wniosku o tzw. zawezwanie banku do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń. Po uprzedniej konsultacji z Klientem Frankowiczem – również możemy zająć się przygotowaniem i wysłaniem do banku takiego wniosku.

  Przejrzyste rozliczenie

  10% prowizji

  to jedyna opłata jaką pobierzemy po wygranej sprawie.

  Doświadczenie

  100+

  wygranych spraw. Tysiące spraw w toku.

  Wysoka skuteczność

  98%

  wygranych spraw w sądzie

  Szybko

  1 rok

  Korzystny wyrok szybciej niż myślisz

  Jak działa walutowy kredyt hipoteczny we frankach?

  Kredyt indeksowany

  W przypadku kredytu indeksowanego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę wyrażoną w złotówkach. Po jej wypłaceniu bank przelicza kwotę długu po kursie kupna waluty obcej i od tego momentu dług konsumenta jest wyrażony właśnie w tej walucie. Rata kredytu jest wstępnie wyliczana w obcej walucie, po czym w dniu płacenia raty następuje przeliczenie jej na złote na podstawie kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku.

  Indeksacji, zatem polega na uzależnieniu kapitału kredytu oraz raty kredytowej od mierników wartości ustalanych jednostronnie przez Bank przez co Klienci zmuszeni są do oddania na rzecz banku wyższej kwoty kapitału, niż w rzeczywistości otrzymali po uruchomieniu kredytu, co jednocześnie przekłada się na wysokość ich zadłużenia, które stale rośnie pomimo regularnie spłacanych zobowiązań. 

  Odfrankowienie kredytu

  Kredyt denominowany

  Kredyt denominowany jest udzielany i wypłacany w złotych, jego wartość lub równowartość w umowie określona jest w walucie obcej i uruchamiana w PLN po przyjętym kursie (zazwyczaj po kursie sprzedaży z tabeli banku). Wysokość rat jest natomiast ustalana w walucie obcej, a ich spłata następuje w złotych, po przeliczeniu po kursie wymiany walut na dzień spłaty (zazwyczaj po kursie zakupu z tabeli banku), lub bezpośrednio w walucie obcej.

  Niemal wszystkie umowy kredytu indeksowanego i denominowanego nie posługują się jednym miernikiem wartości dla określania wysokości zobowiązań zarówno Banku, jak i Kredytobiorcy, lecz stosują dwa różne mierniki. Bank swoje zobowiązania przelicza według kursu kupna waluty obcej, a więc kursu niższego od kursu średniego, natomiast zobowiązania kredytobiorcy przeliczane są według kursu sprzedaży, a więc kursu wyższego. Zastosowanie tych podwójnych klauzul waloryzacyjnych prowadzi do osiągnięcia znacznych zysków przez Bank kosztem kredytobiorcy. Nie ulega więc wątpliwości, że klauzule waloryzacyjne stanowią nieuczciwe postanowienie umowne i nie wiążą konsumentów zgodnie z art. 385¹ k.c.

  Odszkodowania za nieuczciwy kredyt

  Jaką szkodę wyrządził frank szwajcarski?

  Powszechnie znane są toksyczne skutki kredytów we frankach, które negatywnym echem odbiły się na życiu osobistym, jak i zawodowym wielu kredytobiorców. Niestabilny kurs franka i niebotycznie wysokie raty powodował u frankowiczów przewlekły stres, który w konsekwencji doprowadzał do problemów zdrowotnych, depresji, niemożności koncentracji i wypełniania obowiązków służbowych, a to z kolei nierzadko skutkowało utratą pracy. Problemy finansowe spowodowane nieuczciwym kredytem wielokrotnie były przyczyną rozwodów i rozpadu rodzin frankowiczów. Abuzywny kredyt waloryzowany do CHF znacząco obniżał standard życia kredytobiorców. Dla setek tysięcy ludzi w Polsce kredyt we frankach był równoznaczny ze zniewoleniem finansowym i życiem w ciągłym lęku przed stale zwiększającymi się ratami. Egzekwowanie niedozwolonych umów kredytowych znacząco naruszyło dobra osobiste frankowiczów, co uprawnia kredytobiorców do ubiegania się o należne im odszkodowanie oraz zadośćuczynienie od banków.

  Co możesz uzyskać?

  Warto sprawdzić czy nie jesteś jednym z kredytobiorców, którzy muszą zmierzyć się z tym problemem. Frankowicze mogą liczyć na prokonsumenckie orzecznictwo TSUE i Sądu Najwyższego!

  Zwrot nadpłaty kredytów frankowych

  „Odfrankowienie” kredytu we frankach jest najkorzystniejszą formą zwrotu nadpłaty kredytu we frankach. „Odfrankowiona” umowa o kredyt pozbawiona jest klauzul niedozwolonych, które sprawiły, że kredytobiorca nadpłacił znaczną kwotę. Dzięki takiemu zabiegowi zmniejszeniu ulegnie kwota kapitału do spłaty, a nowy harmonogram spłat zawierać będzie kwoty wyrażone w złotówkach z uwzględnieniem oprocentowania LIBOR. Kredytobiorca odzyska oczywiście zwrot nadpłaty kredytu we frankach, który będzie spłacać według nowego harmonogramu. Dzięki korzystnemu oprocentowaniu LIBOR oraz wyrażeniu kwot do spłaty w złotówkach, frankowicze uzyskują najlepsze możliwe warunki kredytu, według których przeliczane są również raty już opłacone. Zwrot nadpłaty kredytu w obcej walucie oraz dogodne warunki spłaty kredytu w dalszych latach to rozwiązanie, o które najczęściej walczymy dla frankowiczów.

  Unieważnienie denominowanego kredytu we frankach

  Powołując się na nieważność klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych, frankowicze powinni dokładnie przeanalizować sytuację kredytobiorcy. Okazuje się bowiem, że w przypadku denominowanych kredytów frankowych istnieje możliwość unieważnienie całej umowy. Jest to możliwe, ponieważ w umowie o denominowany kredyt CHF wypłacany jest w złotówkach, a wyrażany we frankach, a frankowicze nie znali dokładnej kwoty kredytu aż do momentu wypłaty pieniędzy przez bank. Dla większości frankowiczów nie jest to jednak korzystne rozwiązanie. Wiąże się ono bowiem z koniecznością natychmiastowej spłaty kredytu, na co może pozwolić sobie niewiele osób.

  Ugoda z bankiem

  Aby odpowiedzieć na pytanie czy warunki zaproponowane przez bank w propozycji ugodowej można uznać za korzystne dla osób posiadających kredyt frakowy CHF, należy porównać skutki zawarcia rozwiązania, jakim jest ugoda z bankiem ze skutkami zakończenia sporu drogą sądową.
  Nasza kancelaria skutecznie reprezentuje klientów w negocjacjach z bankami, co pozwala "wywalczyć" dla klienta najlepsze warunki ugody i uniknąć długotrwałego postępowania sądowego.

  Nasze publikacje

  Artykuły o problematyce związanej z kredytami frankowymi

  hammer, books, law

  Wyroki frankowe

  Niezmiennie kredyty we frankach szwajcarskich budzą wiele kontrowersji. Liczba składanych...