Obsługa Prawna Firm

Kancelaria Niemczyk oferuje usługi prawne w zakresie spółek, w tym w szczególności w sprawach związanych z:

 • zakładaniem, rejestracją spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • sporządzaniem umów sprzedaży udziałów i akcji, nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek,
 • likwidacją spółek,
 • sporządzaniem projektów umów i statutów oraz innych aktów regulujących organizację i funkcjonowanie spółek,
 • reprezentacją w postępowaniach w przedmiocie wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sporządzaniem dokumentacji wymaganej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługą organów spółek handlowych (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
 • reprezentacją w sporach między udziałowcami lub akcjonariuszami spółek handlowych,
 • sporządzaniem projektów umów menedżerskich,
 • przygotowywaniem opinii prawnych dotyczących prawa spółek,
 • kompleksową obsługą prawną innych osób podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym stowarzyszeń i fundacji.