Nieruchomości

Pomoc prawna w zakresie nieruchomości​

Obsługa prawna zakupu nieruchomości

Nabycie nieruchomości to niewątpliwie jeden z najlepszych sposób ulokowania posiadanego kapitału. Zakup nieruchomości wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Jeśli chcemy, aby nasza inwestycja przyniosła zamierzone cele i była opłacalna należy dokonać analizy prawnej nieruchomości. W tym celu Kancelaria Prawna Niemczyk przeprowadza dla swojego.

Sprawdzimy stan prawny nieruchomości

Klienta audyt prawny nieruchomości, nazywany także due diligence (z ang. należyta staranność). Przede wszystkim sprawdzamy księgę wieczystą nieruchomości, która jest najważniejszym dokumentem związanym z gruntem. Ustalamy informacje dotyczące właściciela, użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu i jego zabudowania. Księga wieczysta dostarcza również informacji o ewentualnych roszczeniach osób trzecich co do nieruchomości, w tym również obciążenia hipoteką.

Dla naszych Klientów uzyskujemy odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych, przygotowujemy niezbędne pisma o charakterze procesowym i nieprocesowym, a w razie potrzeby reprezentujemy przed sądami i organami administracji publicznej w postępowaniach, które mają na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Stworzymy lub przeanalizujemy umowę sprzedaży, kredytową, najmu

Doświadczenie naszego zespołu pozwala negocjować oraz redagować umowy przedwstępne oraz właściwe. Współpracujemy z najlepszymi i konkurencyjnymi cenowo kancelariami notarialnymi we Wrocławiu. Pomagamy w procedurze kredytowej, analizujemy umowy kredytowe i negocjujemy z bankami ich warunki.

Kancelaria posiada spore doświadczenie w zakresie sporządzania umów najmu, umów najmu okazjonalnego, umów najmu instytucjonalnego, umów najmu lokalu użytkowego, umów podnajmu, a także w sprawach sporów wynikających z tych umów (np. o czynsz najmu lub o nakłady na lokal mieszkalny i rozliczenia z najemcą, eksmisja najemcy z lokalu).

Świadczymy pomoc prawną w zakresie nieruchomości. Kancelaria prawna doradza między innymi w sprawach związanych z:

 • analizą stanu prawnego nieruchomości, badaniem ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
 • przygotowywaniem umów sprzedaży nieruchomości,
 • nabyciem oraz zbyciem nieruchomości,
 • ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach,
 • przygotowywaniem umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości,
 • negocjacjami między wierzycielami i dłużnikami, w tym m.in. z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi,
 • prowadzeniem postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi,
 • pomocą w uzyskiwaniu niezbędnych w procesie budowlanym pozwoleń, zezwoleń i decyzji organów administracji państwowej i samorządowej,
 • obsługą prawną inwestycji budowlanych,
 • postępowaniami o zwrot nieruchomości,
 • postępowaniami o wydanie i zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczeniami reprywatyzacyjnymi.