Nieruchomości

Kancelaria Niemczyk świadczy pomoc prawną w zakresie nieruchomości. Kancelaria prawna doradza między innymi w sprawach związanych z:

 • analizą stanu prawnego nieruchomości, badaniem ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
 • przygotowywaniem umów sprzedaży nieruchomości,
 • nabyciem oraz zbyciem nieruchomości,
 • ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach,
 • przygotowywaniem umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości,
 • negocjacjami między wierzycielami i dłużnikami, w tym m.in. z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi,
 • prowadzeniem postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi,
 • pomocą w uzyskiwaniu niezbędnych w procesie budowlanym pozwoleń, zezwoleń i decyzji organów administracji państwowej i samorządowej,
 • obsługą prawną inwestycji budowlanych,
 • postępowaniami o zwrot nieruchomości,
 • postępowaniami o wydanie i zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczeniami reprywatyzacyjnymi.