Spadki Wrocław

Kancelaria Niemczyk oferuje pełną pomoc prawną w sprawach spadkowych. Kancelaria prawna doradza między innymi w sprawach dotyczących:

 • dziedziczenia ustawowego,
 • dziedziczenia testamentowego,
 • pomocy przy sporządzaniu testamentów,
 • zapisów i poleceń testamentowych,
 • pozwów o zachowek,
 • przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • umów dotyczących spadku,
 • zrzeczenia się dziedziczenia,
 • zbycia spadku w całości lub w części,
 • zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza,
 • wyjawienia przedmiotów spadkowych,
 • unieważnienia testamentu,
 • możliwości wydziedziczenia.