Procesy sądowe i windykacja

Usługi prawne w zakresie sporów sądowych, windykacji, ściągania należności

Kancelaria Niemczyk oferuje usługi prawne w zakresie sporów sądowych oraz windykacji i ściągania należności dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Proponujemy szeroki zakres czynności zmierzających do sprawnego rozstrzygnięcia każdego sporu sądowego i odzyskania każdej należności naszych Klientów.

Prowadzimy sprawy sądowe i windykacyjne na wszystkich etapach postępowania, bez względu na wysokość roszczenia, termin powstania lub skalę trudności. Kancelaria prawna zapewnia kompleksową obsługę spraw przekazanych nam do obsługi oraz indywidualny dobór środków prawnych w każdej zleconej sprawie.

Usługi Kancelarii w postępowaniu sądowym obejmują:

  • przygotowywanie pism procesowych,
  • składanie dokumentów do właściwego sądu,
  • nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego,
  • reprezentację podczas rozpraw sądowych.

Z kolei usługi Kancelarii w postępowaniu egzekucyjnym obejmują:

  • przedegzekucyjne wezwanie dłużnika do zapłaty,
  • sporządzenie wniosku egzekucyjnego,
  • składanie dokumentów do komornika,
  • nadzór nad prawidłowością postępowania egzekucyjnego,
  • nadzór nad działaniem komornika.

Ponadto, naszym Klientom oferujemy usługi zapobiegawcze, mające na celu zapobieganie powstawaniu zatorów płatniczych. W szczególności proponujemy usługę tzw. pieczęci prewencyjnej, która polega na zamieszczaniu na fakturach naszych Klientów informacji o współpracy w zakresie windykacji należności z naszą Kancelarią.