Odszkodowania Wrocław

Odszkodowania komunikacyjne, za wypadki w pracy i inne

Adwokat – prawnik od odszkodowań we Wrocławiu

Kancelaria Niemczyk działa na rzecz osób poszkodowanych jak i potencjalnych sprawców szkód w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Praktyka, zespół doświadczonych prawników oraz indywidualna analiza każdej sprawy pozwalają nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów. Kancelaria Niemczyk doradza między innymi w sprawach dotyczących:

 • roszczeń do zakładów ubezpieczeniowych, np. z tytułu ubezpieczenia ryzyka handlowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia majątkowego (np. AC), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia na życie,
 • roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeniowych, np. w związku z ubezpieczeniem ryzyka handlowego lub ubezpieczeniem majątkowym,
 • roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych,
 • odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych, szkody fizyczne, i psychiczne,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu urazów oraz szkód powstałych w zakładzie pracy,
 • odszkodowania za zniszczone mienie,
 • roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku błędów medycznych,
 • rent w związku z trwałym inwalidztwem i trwałą niezdolnością do pracy na skutek wypadku,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • zadośćuczynienia z powodu niesłusznego pozbawienia wolności.
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • rent na zwiększone potrzeby życiowe,
 • zwrotu utraconych zarobków,
 • zaliczek na leczenie,
 • zwrotu kosztów za opiekę osób trzecich.
Odfrankowienie kredytu hipotecznego

Odszkodowania za kredyty we frankach

Przez wiele lat spłacasz "kredyt we frankach", wpłaciłeś do banku już więcej niż wynosi wartość Twojej nieruchomości a nadal pozostaje duża kwota do spłaty. Spłacasz raty a Twój dług praktycznie nie zmalał. Czy wiesz dlaczego tak się dzieje?

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne