Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Wszyscy zapewne świadomi jesteśmy istnienia zawodu akwizytora. Choć największe sukcesy popularni komiwojażerzy święcili zdecydowanie od czasów przemiany ustrojowo – gospodarczej w 1998 roku aż do pierwszej połowy pierwszej dekady bieżącego tysiąclecia to również dziś przedstawiciele handlowi pełnią ważną rolę w zawieranych umowach kupna – sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Czytaj więcej »