Prawa autorskie

Producent utworu audiowizualnego a reżyser – prawa i obowiązki stron

Żyjemy w czasach kultury audiowizualnej, gdyż wszędzie otaczają nas zarówno obrazy, jak i dźwięki. Dzieła filmowe i audiowizualne są bez wątpienia bardzo istotnymi elementami tożsamości kulturowej.

Producent utworu audiowizualnego a reżyser – prawa i obowiązki stron Czytaj więcej »