Zmiany w sposobie doręczeń w ramach nowelizacji z lipca 2019 roku

Nie ulega wątpliwości, iż w świetle nowelizacji procedury cywilnej, znaczącym zmianom uległy prawa oraz obowiązki Stron, a także szeroko pojęte „zasady” prowadzenia sporu. Uzasadnieniem całego […]

Zmiany w sposobie doręczeń w ramach nowelizacji z lipca 2019 roku Czytaj więcej »