Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest najdonioślejszym środkiem zapobiegawczym, który powinien być stosowany z właściwą rozwagą i ostrożnością, jedynie w sytuacjach ściśle uzasadnionych. Z uwagi na izolacyjny charakter […]

Tymczasowe aresztowanie Czytaj więcej »