Kredyt indeksowany a denominowany

Czym różni się kredyt denominowany od indeksowanego?

Na lata 2005–2008 przypadał gwałtowny rozwój kredytów wyrażonych w walutach obcych, przede wszystkim kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich oraz indeksowanych kursem tej waluty. Szacuje się, […]

Czym różni się kredyt denominowany od indeksowanego? Czytaj więcej »