Obsługa Prawna Firm

Prawnik / adwokat dla firm

Porady prawne dla biznesu

Usługi prawne w zakresie spółek, w tym w szczególności w sprawach związanych z:

 • zakładaniem, rejestracją spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • sporządzaniem umów sprzedaży udziałów i akcji, nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek,
 • likwidacją spółek,
 • sporządzaniem projektów umów i statutów oraz innych aktów regulujących organizację i funkcjonowanie spółek,
 • reprezentacją w postępowaniach w przedmiocie wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sporządzaniem dokumentacji wymaganej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługą organów spółek handlowych (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
 • reprezentacją w sporach między udziałowcami lub akcjonariuszami spółek handlowych,
 • sporządzaniem projektów umów menedżerskich,
 • przygotowywaniem opinii prawnych dotyczących prawa spółek,
 • kompleksową obsługą prawną innych osób podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym stowarzyszeń i fundacji.

Wykwalifikowany zespół Kancelarii umożliwia wszechstronną specjalizację w zakresie prawa gospodarczego.
Myślisz o zakładaniu spółki zoo, komandytowej czy jawnej? Niezależnie, na którą się zdecydujesz, przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności. Tworzymy – w zależności od potrzeb – zarówno pojedyncze podmioty, jak i skomplikowane struktury holdingowe.

Bieżąca obsługa prawna spółek i korporacji

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną, zapewniając dochowanie najwyższych standardów w działaniach obsługiwanych spółek. Przygotowujemy i realizujemy wszelkiego rodzaju restrukturyzacje (w tym w szczególności fuzje i przejęcia), dostosowując spółki naszych klientów do zmieniającej się rzeczywistości.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów, zapewniając świadczenie stałej pomocy prawnej w siedzibie klienta, co wiąże się z obecnością (2-3 razy w tygodniu) prawnika wydelegowanego przez Kancelarię. Taka osoba (radca prawny, adwokat, aplikant, prawnik) wykonuje na miejscu niezbędne czynności i jednocześnie koordynuje pracę zespołu Kancelarii. Świadczenie pomocy prawnej w formie outsourcingu stanowi dla klientów atrakcyjną alternatywę wobec tworzenia osobnego działu prawnego, w którym obsługa odbywa się na podstawie umów o pracę. Oprócz outsourcingowej formy świadczenia usług prawnych nasza Kancelaria oferuje możliwość tworzenia działów prawnych bezpośrednio u klientów.

Jesteśmy przy tym świadomi, że uczestnictwo w spółce przynosi korzyści, ale może również być źródłem konfliktów. W tych ostatnich sytuacjach wspieramy naszych Klientów, wykorzystując posiadane rozległe doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych.

Praktyka prawa spółek naszej kancelarii obejmuje m.in.: